top of page

Regels 

 

Hierbij onze huisregels/algemene voorwaarden welke zijn opgesteld om alle misverstanden te vermijden.
Deze regels plaatsen wij duidelijk op onze site en zijn ook na te lezen in de kamers.
Bij reservatie en gebruik van The Secret Rooms verklaart u zich hiermee automatisch akkoord.

1. Wij garanderen ten alle tijde uw discretie en privacy. Wij verwachten dat dan ook terug van onze klanten.
Daarom kan u enkel een kamer boeken na het invullen van ons formulier. Na het invullen ontvangt u van ons een mailtje terug met daarop de mogelijkheden en wordt de betaling in orde gebracht.

2. De kamers wordt NOOIT verhuurd aan minderjarigen. Hierop kan geen enkele uitzondering gemaakt worden.
Bij enige twijfel hebben wij het recht om een identiteitskaart te vragen.

3. The Secret Rooms is beschikbaar voor koppels, cuckolds, gangbangs, swingers en andere privé events. Wij zullen u adviseren welke kamer(s) of za(a)l(en) u kan boeken voor het aantal personen dat u opgeeft. Het is ook mogelijk om ons heel pand te huren op de sluitingsdag(en); één van onze medewerkers zal echter steeds aanwezig zijn hiervoor.. Hiervoor wordt een prijs opgesteld voor u.

4. The Secret Rooms is een kamerverhuur voor privégebruik en voor het organiseren van privé events.

5. The Secret Rooms mag niet gebruikt worden voor (commerciele) fotoshoots.
Enkele foto's voor persoonlijk gebruik kunnen wel. Foto's gemaakt in The Secret Rooms mogen niet gebruikt worden voor publicatie in eender welke media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Secret Rooms.

6. Voor de meeste boekingen vragen wij betaling vooraf, hetzij een voorschot of volledige bedrag via overschrijving of contant bij ons in de zaak. Een reservatie is pas definitief na ontvangst van betaling.
Betaling kan nooit worden terug gevorderd, ook niet in geval van annulatie. (ongeacht de reden)
Datum en uur van reservatie kan niet worden gewijzigd.

7. Drugs en andere verdovende middelen zijn ten strengste verboden.

8. Wij hebben het recht 1 of meerdere personen de toegang te ontzeggen zonder hiervoor een reden te moeten opgeven.

9. Bij een "no show" dient het bedrag van de gemaakte reservatie altijd betaald te worden. Reserveren = betalen, er is geen refund!

10. Instellingen van de faciliteiten en van radio, TV en airco worden niet gewijzigd door de klant.

11. The Secret Rooms is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade aan goederen of personen, zij is evenmin aansprakelijk voor het verlies van goederen of foutief gebruik van faciliteiten. Elke vordering in die zin wordt dan ook afgewezen.

12. Respecteer onze infrastructuur.
Schade toegebracht door de klant dient onmiddellijk gemeld te worden en zal op hem verhaald worden.

13. Wanneer u als klant deze regels niet respecteert zullen wij niet nalaten de nodige stappen te ondernemen.
Als u deze regels niet wil/kan naleven heeft het geen enkele zin dat u als klant komt bij ons.

 

14. Het huisreglement dient ten alle tijden te worden gerespecteerd, in onze zaak kan u dit allemaal terugvinden. Bij het verbreken van de regels kunnen wij u ten alle tijden de toegang ontzeggen.


15. In geval van geschillen is enkel de de Ondernemingsrechtbank van Zeeland-West-Brabant Postbus 35
4330 AA Middelburg

bottom of page